Ekologia

Kuvaaja: Mats Westerbom

1 / 6

Mitkä näistä ovat Itämeren vieraslajeja? (voit valita useita)

2 / 6

Mistä merestä löytyvästä eliöstä puolet hengitetystä hapesta on peräisin?

3 / 6

Kuinka monta kasviplanktonlajia Itämerestä tunnetaan?

4 / 6

Mikä ympäristömyrkky melkein hävitti merikotkan päätyessään vesiin?

5 / 6

Mikä on Itämeren yleisin hylje?

6 / 6

Mitkä näistä ovat Itämeren rannikon avainlajeja? Valitse 2.

(Lajeja jotka ovat tärkeitä Itämeren koko muulle eliöstölle)

Your score is

Poistu