Haitta-aineet

Kuvaaja: Vesa Hautsalo

1 / 7

Minkä sivutuotteena dioksiinia sekä PAH-yhdisteitä syntyy ja päätyy mereen?

2 / 7

Mikä raskasmetalli aiheuttaa eniten ongelmia Itämerelle?

3 / 7

Mikä näistä aineista toimii hyvänä saastuneiden alueiden ja jätevesien puhdistajana?

4 / 7

Mikä Euroopan maa laati ensimmäisenä toimintasuunnitelman öljyhaaverin ekologisiin vaikutuksiin?

5 / 7

Mitä biomarkkerilla tehdään?

6 / 7

Apuna haitta-aineiden jäljittämisessä käytetään eliössä havaittavia biologisia muutoksia eli _____.

7 / 7

Mitkä veden ominaisuudet vaikuttavat mereen joutuvien aineiden myrkyllisyyteen? (valitse 2)