Ravinteet

Kuvaaja: Mats Westerbom

1 / 10

Mitkä kalalajit pärjäävät rehevöityneessä meressä? (valitse 2)

2 / 10

Kuinka monta eläinplanktonlajia Itämeressä on?

3 / 10

Mikä etu sinilevällä on muihin leviin verrattuna?

4 / 10

Mikä aine auttaa maan kykyä sitoa fosforia, jotta se ei valu peltomaalta mereen?

5 / 10

Mitkä Suomen merialueista ovat rehevöityneet pahiten? (valitse 2)

6 / 10

Mikä ravinteista loppuu yleensä ensin Suomenlahden leviltä?

7 / 10

Mitkä ovat Itämeren suurimmat typpikuormituksen lähteet? (valitse 2)

8 / 10

Mitä tapahtuu kun meri ’rehevöityy’?

9 / 10

Mitä tarkoitetaan sisäisellä kuormituksella?

10 / 10

Miten voit itse vähentää Itämeren kuormitusta? (valitse 2)

Your score is

Poistu