Roskat

Kuvaaja: Petri Puromies

1 / 7

Mihin voit ilmoittaa siivottomista rannoista?

2 / 7

Mikä Suomen järjestö tunnetaan merten ja sisävesien roskaantumista vastaan kamppailevana järjestönä?

3 / 7

Mitkä ovat hyviä keinoja estää mikromuovin joutumista vesistöön?

Oikeita vastauksia on kolme kappaletta.

4 / 7

Muoviroskat meressä ovat koko maailmanlaajuinen ongelma. Mitkä seuraavista väitteistä ovat oikein? Valitse 3.

5 / 7

Mikä on yleisin yksittäinen muoviroska meressä?

6 / 7

Kuinka paljon tupakantumppeja päätyy luontoon vuosittain (maailmanlaajuisesti)?

7 / 7

Mitä haittaa roskista on merieliöille (voit valita useita)?