Yleistä Itämerestä

Kuvaaja: Riikka Alvik

1 / 9

Itämeren syvin kohta?

2 / 9

Mikä on Itämeren pääallas?

3 / 9

Mikä näistä lajeista kärsii veden lämpenemisestä (esim. ilmastonmuutoksesta johtuen)?

4 / 9

Kuinka kauan sitten mannerjäätikkö vetäytyi Itämeren altaan alueelta kokonaan?

5 / 9

Kuinka monta hylkeidensuojelaluetta sijaitsee Suomen merialueella?

6 / 9

Mikä on Itämeren suolapitoisuus?

7 / 9

Mitä tarkoittaa vieraslaji?

8 / 9

Mistä Merenkurkun saariston, yhden Unescon maailmanperintöluettelon luontokohteen, merenpohja pääosin koostuu?

9 / 9

Mikä on pyöriäisen suurin uhkatekijä Itämerellä?